Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0969889270
khoanguvan@hpu2.edu.vn

LỊCH THI, DANH SÁCH PHÒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ BẬC 2 CHO SINH VIÊN K39

Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo lịch thi, danh sách phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cho sinh viên K39 như sau:

Danh sách phòng thi xem tại đây 


Tags:


Bài viết khác

0969889270 0912944324